Profit Network

Dostawca i pomysłodawca usługi TapOn.
Nowatorskiego systemu do zarządzania i budowania relacjami z klientami.

Sprawdź, co przygotowaliśmy w ramach systemu TapOn specjalnie dlaTwojej Firmy!

Bądź na czasie
i zyskaj stałych
klientów

TapOn to wsparcie dla Twojego biznesu
w stałej komunikacji z konsumentami.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi doradczej w zakresie opracowania strategii wejścia spółki Profit Network sp. z o.o. na niemiecki rynek, realizowanej w ramach działania Go Global NCBR.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie ofert.

Dowiedz się więcej

Profit Network Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w trybie konkursu ofert.

Dowiedz się więcej

Projekt EU - Działanie 3.7 RPO WL na lata 2014 – 2020

Dowiedz się więcej