Profit Network sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zastosowanie technologii machine learning w zakresie budowy systemu segmentacji marketingowej.

Celem projektu jest opracowanie technologii informatycznej pozwalającej na głęboką segmentację użytkowników serwisów społecznościowych do zastosowań w e-handlu i handlu, w oparciu o postulaty socjologii tożsamościowej. W wyniku zrealizowania prac B+R Beneficjent przeprowadzi projekt badawczy polegający na wytworzeniu prototypu skierowanego dla branży handlowej.

Cel projektu:
Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, które doprowadziły do opracowania nowych innowacyjnych produktów. W wyniku transferu technologii powstaną dwa nowe produkty/usługi (innowacja produktowa): silnik rekomendacji towarów i usług dla klientów ostatecznych, silnik rekomendacji dla działań sprzedażowych i marketingowych dla przedsiębiorców.                

Planowane efekty:
Stworzenie algorytmu/-ów umożliwiających nauczenie systemu w zakresie segmentacji użytkowników.                                  
Wdrożeniu nowego produktu będzie towarzyszyło wprowadzenie innowacji procesowej oraz wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie.                

Wartość projektu:                  
1 751 200,00 PLN                

Dofinansowanie projektu z UE:                    
1 343 000,00 PLN                

Profit Network Sp. z o.o realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zastosowanie technologii sztucznych sieci neuronowych w projekcie Przemysł 4.0  w zakresie budowy podsystemów kasowych z systemami wspierającymi procesy lojalnościowe."

Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie technologii informatycznej wspierającej integrację podsystemów kasowych z systemami wspierającymi procesy lojalnościowe. Przedsiębiorstwo zrealizuje badania przemysłowe i prace rozwojowe. Projekt badawczy pozwoli na wytworzenie prototypu skierowanego dla branży handlu i e-handlu. Powstanie jeden nowy typ produktu moduł  - pozwalający na zintegrowanie systemów kasowych (POS/kasy online) z innymi systemami.         

Planowane efekty:
Wdrożenie unikalnej platformy lojalnościowo-marketingowej MintCloud operującej wewnątrz infrastruktury sklepu oraz systemu do zarządzania/sterowania tagami NFC pozwalająca na szybką rejestrację i identyfikację użytkowników w punktach sprzedażowych.               

Wartość projektu:                  
1 634 370,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:                    
972 380,00 PLN

Profit Network Sp. z o.o. Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Ekspansja innowacyjnej platformy lojalnościowo-marketingowej spółki Profit Network na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki" Cel projektu: Przygotowanie ustrukturyzowanej strategii internacjonalizacji Profit Network i przygotowanie do wdrożenia opracowanego MBI dotyczącego platformy MintCloud/Getloyalty na rynek USA.

Cel projektu:
Podstawowym celem projektu jest przygotowanie ustrukturyzowanej strategii internacjonalizacji Profit Network i przygotowanie do wdrożenia opracowanego MBI dotyczącego ekspansji platformy MintCloud/Getloyalty na rynek USA.    

Planowane efekty:
W perspektywie strategicznej planowania, komercjalizacja MintCloud/Getloyalty na rynku USA ma odpowiadać za dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i zapewniać zdecydowanie szybszy niż możliwe jest to na rynku polskim wzrost przychodów Profit Network w kolejnych latach. Cele projektu są spójne z celem strategicznym spółki dot. skupienia ogółu działalności spółki na platformie MintCloud/Getloyalty.         

Dofinansowanie projektu z UE:                    
614 635,00 PLN